Skip to main content

Centrum Logopedyczne współorganizowało konferencję LOGOPEDIA MŁODYCH

III edycja konferencji studenckiej Logopedia Młodych: 

FORUM LOGOPEDYCZNYCH KÓŁ NAUKOWYCH

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy 6 marca 2021 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – Forum Logopedycznych Kół Naukowych. Organizatorami tego przedsięwzięcia były: działające na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Koło Naukowe Młodych Logopedów UŚ, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude oraz Centrum Logopedyczne w Katowicach. Patronat medialny na konferencją objęła Gazeta Uniwersytecka UŚ. Zaproszenie organizatorów do wygłoszenia wykładów mistrzowskich przyjęły dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK oraz mgr Aleksandra Syczewska z Uniwersytetu w Oldenburgu w Niemczech. Przedstawiciele studenckich organizacji logopedycznych z różnych ośrodków akademickich prezentowali swoją działalność w formie 15-minutowych wystąpień online oraz podczas sesji posterowych. Trzecia edycja Konferencji Studenckiej Logopedia Młodych, podobnie jak wcześniejsza, odbyła się w formie zdalnej na platformie ZOOM. W tym studenckim święcie logopedycznym wzięło udział ponad sto osób z Polski i zza granicy.  

Profesor Agnieszka Hamerlińska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawiła słuchaczom współczesne problemy związane ze stosunkowo nową, lecz prężnie rozwijającą się subdyscypliną logopedii – onkologopedią. Z kolei mgr Aleksandra Syczewska – specjalizująca się w dwujęzyczności – zaprezentowała zagadnienie wpływu zastosowania multimodalności (połączenia mowy werbalnej i gestów), na efektywność komunikacji wśród dzieci. Podczas trzech kolejnych sesji panelowych konferencji swoją działalność naukową prezentowały studenckie koła logopedyczne funkcjonujące na uczelniach wyższych w Polsce. Zaproszenie organizatorów przyjęły: Logopedyczne Koło Naukowe „Lallatio” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Naukowe Koło Logopedów i Audiologów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Studenckie Koło Naukowe Polonistów w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Sekcja logopedyczna), Koło Naukowe Logopedii przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe Laboratorium logopedyczne, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Naukowe Koło Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim, Studencko-Doktoranckie Logopedyczne Koło Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Naukowe Koło Logopedów Uniwersytetu Gdańskiego, Naukowe Koło Logopedyczne Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Koło Naukowe Logopedii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Naukowe Koło Logopedyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studenckie Koło Naukowe Logopedii i Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Niektóre z kół skorzystały z okazji, by zaprezentować swoje działania badawcze lub praktyczne jak najszerzej i wygłosiły więcej niż jeden referat. Uczynili to również organizatorzy, prezentując liczne aktywności Koła Naukowego Młodych Logopedów UŚ podejmowane m. in. w ramach studenckich projektów naukowych Poradnia online oraz Warsztaty teatralne dla dzieci jąkających się. Na konferencji nie zabrakło także prezentacji posterów przygotowanych Naukowe Koło Logopedyczne „ZaLogowani”, działające na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Tak bogata oferta projektów podejmowanych przez koła logopedyczne i ich opiekunów była dla uczestników konferencji znakomitą okazją do zainspirowania się nowymi pomysłami na aktywność naukową, a także praktyczną działalność logopedyczną. Ta trzecia edycja studenckiej konferencji Logopedia Młodych, po raz kolejny stworzyła warunki do upowszechniania wiedzy logopedycznej, tym razem poprzez wymianę doświadczeń studenckich kół naukowych, funkcjonujących w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. Organizatorzy mają nadzieję, że takie spotkania zaowocują w przyszłości zacieśnieniem współpracy pomiędzy młodymi adeptami logopedii. 

Anna Śmierzchalska

Przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Logopedów UŚ