Narzędzia

Narzędzia


Ocena ryzyka jąkania – karta dla rodziców
TBQ-CS Revised – Dokuczanie i znęcanie się nad jąkającymi się dziećmi. Kwestionariusz dla dzieci
Karta podstawowych informacji
Palin PRS (Parent Rating Scales) – Skala Palin dla rodzica dziecka jąkającego się