mgr Agata Sakwerda-Grzesiek

logopeda, pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i logopedia. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując z dziećmi w szkole podstawowej, przedszkolach, pełniąc funkcję wolontariuszki w ośrodku wsparcia rodziny oraz miejskim ośrodku pomocy społecznej, a także odbywając praktyki w młodzieżowym ośrodku socjoterapii oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przez sześć lat była wolontariuszką podczas turnusów terapeutycznych dla osób jąkających się (dzieci, młodzieży, osób dorosłych). Aktywnie angażowała się w organizację warsztatów logopedycznych dla nauczycieli przedszkoli i szkół pt. Wspomaganie dziecka z problemem logopedycznym w środowisku edukacyjnym (projekt Zmiana postaw wobec jąkania) na terenie kilku miast województwa śląskiego. Występowała podczas seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (ISAD – International Stuttering Awareness Day, Katowice , 2017, 2018, 2019) oraz – jako ekspert – wzięła udział w otwartym panelu dyskusyjnym podczas III edycji Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej Zaburzenia Płynności Mowy. Teoria i praktykaAktywnie uczestniczyła w konferencji logopedycznej Wspieranie osób z jąkaniem i ich rodzin we Wrocławiu (2019). Współprowadziła cykl spotkań warsztatowych dla dzieci jąkających się i ich rodziców pt. Każdy z nas może być dobrym mówcą, zorganizowanych w roku 2018 na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie współprowadzi warsztaty pt. Oswajamy jąkanie w ramach LogoLab (UŚ). Pracuje jako logopeda w szkole podstawowej.
Choć jest osobą na co dzień doświadczającą jąkania – potrafi skutecznie porozumiewać się z innymi. Z powodzeniem stosuje zarówno techniki upłynniania mowy, jak i modyfikowania epizodów jąkania, wówczas gdy uzna to za stosowne. Takiego też podejścia uczy w terapii swoich podopiecznych, zgodnie z zasadą wyartykułowaną przez profesora Scotta Yarussa, że najważniejsze jest, aby osoba zmagająca się z jąkaniem była w stanie wypowiedzieć to co chce, kiedy chce, do kogo chce i jak chce – bez względu na to czy uczynni to mniej czy bardziej płynnie.

Uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, m.in.:

 • Behawioralno-poznawcze strategie interwencji terapeutycznej w jąkaniu (Intervention strategies for a cognitive-behavioral treatment of stuttering), Uniwersytet Śląski, Katowice;
 • Możliwości i ograniczenia terapii jąkania wczesnodziecięcego, Praktyka Specjalistyczna WWR, Wrocław;
 • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym, Instytut Edukacji Logopedycznej, Kraków;
 • Terapia osób jąkających się w nurcie modyfikacji jąkania metodą wystarczająco płynnej mowy, Gabinet Psychologa Klinicznego SPOTKANIE – Gabinet Terapii Mowy TUGI, Skawina;
 • Terapia interakcyjna rodzic–dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 – Palin PCI (Palin parent–child interaction therapy for children under seven who stammer), Centrum Logopedyczne, Katowice;
 • Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem, Fundacja „Powiemy To”, Lublin;
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – stopień II, SCTJ w Raciborzu, Warszawa;
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – stopień I, SCTJ w Raciborzu, Łódź;
 • GiełkotJak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie, Fundacja Wspierania Mowy i Komunikacji HALO, Szczecin;
 • Stosowanie Testu Rozwoju Językowego, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa;
 • Skuteczne metody pracy logopedycznej – część I i II, CITTRFUŚ, Katowice;
 • Maluch z opóźnionym rozwojem mowy – diagnoza i terapia, Centrum Logopedyczne, Katowice;
 • Alalia (Opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia, Centrum Metody Krakowskiej, Kraków;
 • Kocham czytać – Wczesna nauka czytania, NIKN WE, Katowice;
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne, Instytut Edukacji Logopedycznej, Opole;
 • Trening karmienia logopedycznego od podstaw, Instytut Edukacji Logopedycznej, Katowice;
 • Diagnoza i terapia dysfagii, WiR, Siemianowice Śląskie;
 • Nadmierne ślinienie – techniki terapeutyczne, In Corpore, Katowice;
 • Rola nauczycieli we wspomaganiu dzieci z wadami wymowy, WOM, Siemianowice Śląskie;
 • Metoda Dobrego Startu – część praktyczna, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Katowice;
 • Drama jako metoda pracy wychowawczej i profilaktycznej, ROM‑E Metis, Katowice;
 • Gry i zabawy przeciwko agresji z elementami arte i muzykoterapii, IDN Wiedza, Katowice;
 • Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u dzieci?, WiR, Siemianowice Śląskie;
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce, ROM‑E Metis, Katowice;
 • Model pracy z uczniem w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych, ROM‑E Metis, Katowice;
 • Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego – metodyka pracy, ROM‑E Metis, Katowice;
 • Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali, jak słuchać, żeby do nas mówili?, WOM, Katowice.

Czas wolny najchętniej spędza z przyjaciółmi, lubi pływać, uprawiać nordic walking oraz czytać kryminały.

Naszą misją jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują oraz dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniami z innymi.

© All rights reserved by Centrum Logopedyczne   |   web design DOTSK

Naszą misją jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują oraz dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniami z innymi.

Centrum Logopedyczne

ul. Koszykowa 11A lok.1
40-781 Katowice
+48 604 776 149
info@centrumlogopedyczne.com.pl
Facebook

© All rights reserved by Centrum Logopedyczne
web design DOTSK