dr Łucja Skrzypiec

logopeda, pedagog, wykładowca akademicki

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (pedagogika) i Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (logopedia). Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w szkole podstawowej, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wykorzystując między innymi metodę wczesnej nauki czytania, prowadziła terapię dla dzieci z zespołem Downa (Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Szansa”).

Brała udział w realizacji dwóch ogólnopolskich projektów Akademii Świętokrzyskiej oraz Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie badających gotowość szkolną. Wdrażała wojewódzki program Profilaktyka dysleksji rozwojowej (ROM‑E Metis). Współpracuje z Instytutem Badań Pedagogicznych w Warszawie przy realizacji programu diagnostyczno-terapeutycznego Śląsk mówi (adresowanego do śląskich dzieci przedszkolnych z ryzykiem zaburzeń językowych) w ramach prowadzonego przez instytut projektu badawczego Diagnoza i terapia zaburzeń językowych u dzieci przedszkolnych.

Była założycielem i jest liderem grupy wsparcia nauczycieli pracujących metodą wczesnej nauki czytania autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej. Opracowała i koordynuje wdrażanie innowacji pedagogicznych, których celem jest realizacja elementarnego etapu nauki czytania w edukacji przedszkolnej z zastosowaniem metody sylabowej prof. Cieszyńskiej. Współtworzy materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Współpracuje z firmami szkoleniowymi, prowadząc warsztaty metodyczne dla nauczycieli, studentów i logopedów. Aktywnie działa w Śląskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Jest członkiem komitetu redakcyjnego „Forum Logopedycznego”, a także autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych. W swojej codziennej praktyce logopedycznej zajmuje się przede wszystkim diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci z zaburzeniami w komunikowaniu się. Permanentnie doskonali swoje umiejętności zawodowe, regularnie uczestnicząc w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, m.in.:

 • Stosowanie Testu Rozwoju Językowego, IBE, Warszawa;
 • Stosowanie metod diagnozy rozwoju językowego (SNOW, TPP), IBE, Warszawa;
 • Test SON‑R 2 1/2–7 zastosowanie w diagnozie psychologiczno-logopedycznej małego dziecka, EON, Łódź;
 • KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci, Komlogo, Katowice;
 • Mini-KIDS – terapia jąkania małego dziecka, Centrum Logopedyczne, Katowice;
 • Diagnoza i terapia jąkania z uwzględnieniem „Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się”, SCTJ, Racibórz;
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia, GCR, Repty Śląskie;
 • Badanie przesiewowe narządów zmysłów, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa;
 • Zastosowanie baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Gdańsk;
 • Metody badania zagrożenia dysleksją, Konferencje logopedyczne, Kraków;
 • Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według koncepcji Castillo-Moralesa u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, PTL, Wrocław;
 • Mówić pięknie? – Ależ tak! Emisja głosu i wymowa, CMPPP, Warszawa;
 • Wczesna nauka czytania jako proces kształtowania mózgowej organizacji funkcji językowych, Konferencje logopedyczne, Kraków;
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli, Konferencje logopedyczne, Kraków;
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Konferencje logopedyczne, Kraków;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją ), Konferencje logopedyczne, Kraków;
 • Edukacja matematyczna dzieci według koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, CMPPP, Warszawa;
 • Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy; Edukacja umysłu. Elastyczny model edukacji oparty na teorii H. Gardnera, MAC Edukacja, Katowice – Poznań;
 • Ponadczasowość pedagogiki C. Freineta, PSAPCF, Gniezno;
 • Podążać za dzieckiem – teoria Lwa Wygotskiego podstawą praktycznych rozwiązań wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Katowice;
 • Pedagogika zabawy, Klanza, Lublin.

Czas wolny najchętniej spędza pływając. W kręgu jej zainteresowań są także teatr, literatura i turystyka.

Naszą misją jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują oraz dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniami z innymi.

© All rights reserved by Centrum Logopedyczne   |   web design DOTSK

Naszą misją jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują oraz dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniami z innymi.

Centrum Logopedyczne

ul. Koszykowa 11A lok.1
40-781 Katowice
+48 604 776 149
info@centrumlogopedyczne.com.pl
Facebook

© All rights reserved by Centrum Logopedyczne
web design DOTSK