dr Marta Węsierska

psycholog

W 2013 roku ukończyła studia licencjackie z zakresu psychologii na University of Warwick w Wielkiej Brytanii, następnie kontynuowała studia magisterskie na kierunku psychologia rozwojowa na University of York (UK). W październiku 2018 uzyskała tytuł doktora psychologii na University of York, w ramach swojej pracy doktorskiej prowadziła badania nad zjawiskiem bilingwizmu oraz rozwojem nauki czytania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Od grudnia 2018 pracuje jako asystent naukowy na Wydziale Nauk o Komunikacji University of Sheffield. Uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu badawczego realizowanego pod kierunkiem Kennetha O. St. Louisa z West Virginia University w USAA Global Project to Measure Public Attitudes Towards Human Attributes (IPATHA), obejmujących na przykład porównanie postaw wobec jąkania wśród studentów w Polsce i Wielkiej Brytanii czy postaw angielskich logopedów i studentów logopedii wobec giełkotu. Brała także udział w badaniach prowadzonych pod kierunkiem prof. Marilyn Langevin z Uniwersytetu Alberty w Kanadzie dotyczących oceny sytuacji szkolnej dzieci jąkających się. Wyniki swoich badań prezentuje na konferencjach i kongresach. Występowała m.in. w Kanadzie, Portugalii, USA, Wielkiej Brytanii, także w Polsce. Jest członkinią British Psychological Society, Society for Scientific Studies of Reading oraz International Cluttering Association. Jej naukowe zainteresowania obejmują zagadnienia dotyczące psychologii rozwojowej, bilingwizmu oraz zaburzeń w komunikacji językowej. Stale doskonali swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, m.in.:

  • Practical Methods in Managing Anxiety in Adults Who Stutter, International Fluency Association, Lizbona, Portugalia;
  • Confidence Intervals & Hypothesis Testing workshop, Maths Skills Centre, University of York, York;
  • Introduction course to Palin PCI for students (Wprowadzenie do metody Palin PCI dla studentów), Michael Palin Centre, Londyn;
  • Giełkot – teoria, diagnoza i terapia, Uniwersytet Śląski, Katowice;
  • Dwujęzyczni uczniowie – strategie diagnozy i terapii logopedycznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź;
  • Introduction to Counselling, University of Warwick, Coventry;
  • KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci, Komlogo, Katowice;
  • Test Rozwoju Językowego (oficjalny kurs kwalifikacyjny pozwalający na użycie narzędzia), Instytut Badań Edukacyjnych, Kraków.

Od początku studiów w Anglii udzielała się jako wolontariuszka w angielskich szkołach publicznych, wspierając polskojęzyczne dzieci w nabywaniu dwujęzyczności. Czynnie angażuje się w promowanie zagadnień związanych z profilaktyką logopedyczną w Polsce. Od 2008 roku tłumaczy z języka angielskiego na język polski różne materiały logopedyczne, także książki (Jak mówić w szkole o jąkaniu? Podręcznik dla nauczycieli i logopedów; Dziecko, które się jąka: informacje dla pediatry; Czasami po prostu się jąkam. Książka dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat; Jak skutecznie pracować nad postawami i emocjami w terapii jąkania; Jąkanie – eksperci radzą. Z doświadczeń własnych i zawodowych 28 specjalistów ), broszury, ulotki, artykuły oraz teksty do dokumentalnych materiałów filmowych przygotowanych przez the Stuttering Foundation (USA), the Michael Palin Centre for Stammering Children (UK) oraz Belgijskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się. Współpublikuje artykuły dotyczące zarówno rozwoju umiejętności czytania u dzieci bilingwalnych, jak i postaw wobec jąkania oraz giełkotu wśród różnych grup społecznych.

Jej pasją jest bieganie, bierze udział w zawodach, w tym w celach charytatywnych. Lubi jazdę na nartach. Uwielbia też podróżować. Interesuje się fotografią makro oraz angielską literaturą XIX wieku. W wolnych chwilach chętnie gotuje, promując wśród swoich przyjaciół potrawy z kuchni polskiej lub eksperymentując z kuchnią wegetariańską.

Naszą misją jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują oraz dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniami z innymi.

© All rights reserved by Centrum Logopedyczne   |   web design DOTSK

Naszą misją jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują oraz dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniami z innymi.

Centrum Logopedyczne

ul. Koszykowa 11A lok.1
40-781 Katowice
+48 604 776 149
info@centrumlogopedyczne.com.pl
Facebook

© All rights reserved by Centrum Logopedyczne
web design DOTSK