dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ

logopeda, pedagog, trener emisji głosu, wykładowca akademicki

Założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach, jest adiunktem w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej na Uniwersytecie Śląskim. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (pedagogika i logopedia) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (emisja głosu). Była pierwszą polską absolwentką Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy – ECSF (European Clinical Specialization in Fluency Disorders), a w roku 2017 – po spełnieniu wymaganych kryteriów – jako pierwsza polska logopedka uzyskała prestiżowy tytuł Europejskiego Specjalisty Zaburzeń Płynności Mowy (European Fluency Specialist). Uczestniczyła w licznych stażach i szkoleniach w kraju i za granicą, między innymi organizowanymi przez: the Stuttering Foundation of America (US), the Royal College of Speech and Language Therapists (UK), American Speech-Language-Hearing Association, w tym w wielu formach doskonalenia organizowanych przez the Michael Palin Centre for Stammering Children w Londynie. Jest certyfikowaną trenerką metody Palin PCI, akredytowaną przy the Michale Palin Centre for Stammering Children w Londynie (UK). Jako druga osoba na świecie – spoza zespołu specjalistów zatrudnionych w the Michael Palin Centre w Londynie – uzyskała akredytację do szkolenia logopedów w zakresie podejścia Palin PCI – terapii interakcyjnej rodzic–dziecko w jąkaniu u dzieci poniżej lat siedmiu. Brała udział w wielu kursach doskonalenia zawodowego dla logopedów z zakresu emisji głosu, w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie oligofrenopedagogiki, a także licznych szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy w kraju i za granicą, m.in.:

 • Behawioralno-poznawcze strategie interwencji terapeutycznej w jąkaniu (Intervention strategies for a cognitive-behavioral treatment of stuttering), Uniwersytet Śląski, Katowice;
 • Using Solution Focused Brief Therapy with Children and Young People who Stutter and their Parents, the 2018 Joint World Congress ‘One World, Many Voices: Science and Community’, Hiroshima, Japan;
 • Practical Acceptance & Commitment Therapy (ACT): Using ACT with children, young people and parents, The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn;
 • A Constructivist Framework for Counseling with Persons Who Stutter, Thomas More University College, Antwerp, Belgium;
 • Experiencing Mindfulness and Acceptance and Commitment Therapy with Clients Who Stutter, American Speech-Language-Hearing Association, Los Angeles, USA;
 • Using creativity and humour in stuttering intervention, Panhellenic Association of Logopedics and Speech-Language Therapists (PAL), Athens, Greece;
 • Advanced Topics in Avoidance Reduction Therapy for Stuttering (ARTS), American Speech-Language-Hearing Association, Philadelphia, USA;
 • Working with primary school-age children who stutter: An introduction to building core client and therapist skills – The International Fluency Association Global Workshop, Uniwersytet Śląski, Katowice;
 • Practical Methods in Managing Anxiety in Adults Who Stutter, International Fluency Association, Lizbona, Portugalia;
 • Skill Development in Treating Fluency Disorders, The Stuttering Foundation of America & International Fluency Association, Lizbona, Portugalia;
 • European Clinical Specialization on Fluency Disorders (Europejska Kliniczna Specjalizacja Zaburzeń Płynności Mowy), Thomas More University College, Antwerpia, Belgia;
 • Mini-KIDS Presymposium workshop ECSF (Mini KIDS – modyfikacja jąkania u małych dzieci), ECSF Sympozjum Antwerpia, Belgia;
 • Early Dysfluency: Assessment and Therapy (Jąkanie wczesnodziecięce: diagnoza i terapia), Stammering Support Centre, Leeds, Wielka Brytania;
 • Residential Programme for Children and Adolescents Who Stammer (Program terapii dla jąkających się dzieci i młodzieży), Stammering Support Centre, Bewerley Park Centre, Wielka Brytania;
 • An overview of working with children who stammer (Przegląd metod terapii jąkania u dzieci), The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn;
 • Research and its application to clinical practice (Badania naukowe i ich zastosowanie w praktyce klinicznej), The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn;
 • Diagnosis and Treatment of School-Age Children Who Stutter (Diagnoza i terapia jąkających się dzieci w wieku szkolnym), The Stuttering Foundation, Portland State University, USA;
 • The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervetion (Program Lidcombe – wczesna interwencja w jąkaniu), The Royal College of Speech and Language Therapists, Londyn;
 • It Takes Two to Talk (Do rozmowy trzeba dwojga), Fundacja Hanen, Kanada (certyfikowany trener metody);
 • Palin Parent-Child Interaction Therapy. Practical Intervention for Early Childhood Stammering (Interakcyjna terapia jąkania wczesnodziecięcego: rodzic–dziecko), The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn;
 • Primary School Children Who Stammer – Realising their Potential (Terapia jąkania dzieci w wieku wczesnoszkolnym), The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn;
 • Individual Training (Indywidualny trening), The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn.

Specjalizuje się przede wszystkim w terapii zaburzeń płynności mówienia (jąkanie i giełkot). Prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami podyplomowych studiów logopedycznych na wielu polskich uczelniach (m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Rzeszowskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Szkoli nauczycieli i logopedów, także przedstawicieli innych grup zawodowych. Jest autorką i współautorką książek z zakresu terapii logopedycznej oraz licznych publikacji z tego zakresu – naukowych i popularnonaukowych. Współtworzyła wiele plakatów profilaktycznych, propagujących problematykę logopedyczną. Założyła i przez wiele lat prowadziła I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów. Aktywnie angażuje się w działalność Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Jest członkinią the American Speech-Language-Hearing Association (USA), the International Fluency Association (IFA) oraz International Cluttering Association (ICA) – w obecnej kadencji pełni w ICA funkcję sekretarza i redaktora newslettera. Podczas 11th Oxford Dysfluency Conference (2017) została uhonorowana nagrodą im. Dave’a Rowleya (The Dave Rowley Award for International Initiatives), przyznawaną za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w dziedzinie zaburzeń płynności mowy.

Zawód logopedy jest jej wielką pasją, której poświęca każdą wolną chwilę. Wspólnie z rodziną podróżuje w różne zakątki świata. Ponieważ ma potrzebę nieustannego rozwijania się logopedycznie, to najbardziej cieszą ją zwłaszcza te wyprawy, dalekie lub bliskie, podczas których udaje jej się połączyć zwiedzanie z doskonaleniem zawodowym, uczestniczeniem w konferencjach, szkoleniach. Jest wielką miłośniczką przyrody, lubi dobre książki i poznawanie innych kultur. Najbardziej odpręża ją bieganie po lesie.

Naszą misją jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują oraz dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniami z innymi.

© All rights reserved by Centrum Logopedyczne   |   web design DOTSK

Naszą misją jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują oraz dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniami z innymi.

Centrum Logopedyczne

ul. Koszykowa 11A lok.1
40-781 Katowice
+48 604 776 149
info@centrumlogopedyczne.com.pl
Facebook

© All rights reserved by Centrum Logopedyczne
web design DOTSK