Lic. Natalia Bauszek

logopeda, pedagog, językoznawca

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunkach: logopedia, pedagogika –  specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz komunikacja promocyjna i kryzysowa –  specjalność logopedyczna.  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako logopeda w poradni psychologiczno-logopedycznej oraz podczas praktyk studenckich. Od początku studiów logopedycznych intensywnie angażowała się w liczne projekty Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego, a l latach 2021–2022 pełniła funkcję przewodniczącej koła. W latach 2020, 2021 i 2022 współorganizowała studenckie konferencje logopedyczne LOGOPEDIA MŁODYCH. Była również zaangażowana w prezentację projektów naukowych podczas Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia Płynności Mowy – teoria i praktyka (2018 i 2021) oraz Śląskiego Festiwalu Nauki (2020 i 2021). W latach 2019-2020 w szkole podstawowej wdrażała program InterACT – Każdy z nas jest inny i każdy taki sam. Celem tego programu antydyskryminacyjnego jest upowszechnianie postaw tolerancji i akceptacji  wobec różnego rodzaju odmienności – w tym jąkania się. Jest również współautorką polskiej adaptacji The Self-Stigma of Stuttering Scale – 4S (Skala Autostygmatyzacji w Jąkaniu się).

Od lat angażuje się w różnorodne formy działalności dla dzieci i młodzieży. Twierdzi,  że czerpie od nich energię, dziecięcą radość i kreatywność. Jest przekonana, że to pomaga jej w pracy logopedy. Uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, m.in.:

  • Diagnoza i terapia jąkania dzieci w wieku szkolnym stopień I, Fundacja Centrum Logopedyczne, Katowice, 
  • Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 – PALIN PCI, Centrum Logopedyczne, Tarnów,
  • Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa, Słow-Iq Mowa i Myślenie. Agata Gładowicz-Bojarska,
  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza-terapia-masaż, PROCENTRUM, Katowice,
  • Terapia Miofunkcjonalna I i II stopień, Aleksandra Rosińska, Teczka Logopedy,
  • Konferencja pt. Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki, Uniwersytet Śląski, Katowice,
  • Warsztaty: LOGOLab – skuteczna interwencja w jąkaniu, Agere Aude, Chorzów,
  • Warsztaty: LOGOLab – Dialog bez barier, Uniwersytet Śląski, Katowice,
  • III edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, Uniwersytet Śląski, Katowice,
  • IV edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, Agere Aude – Uniwersytet Śląski, Katowice.
Centrum Logopedyczne

ul. Koszykowa 11A lok.1
40-781 Katowice
+48 604 776 149
info@centrumlogopedyczne.com.pl
Facebook

Aktualności
O Nas
Oferta
Polecane materiały

Naszą misją jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują oraz dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniami z innymi.

© All rights reserved by Centrum Logopedyczne   |   web design DOTSK

Naszą misją jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują oraz dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniami z innymi.

Centrum Logopedyczne

ul. Koszykowa 11A lok.1
40-781 Katowice
+48 604 776 149
info@centrumlogopedyczne.com.pl
Facebook

© All rights reserved by Centrum Logopedyczne   |   web design DOTSK