Plakaty

Plakaty


Ulotki


Mobbing!

opra­co­wa­nie: człon­ko­wie Koła Nauko­we­go Mło­dych Logo­pe­dów UŚ

Palin PCI – terapia interakcyjna rodzic-dziecko

opra­co­wa­nie: K. Węsier­ska, A. Ilaszczuk

Jąkanie – Stamning – Stammering – Stottern – Stuttering – Tartamudeo – Zajakavost

opra­co­wa­nie: K. Kol­tay, H. Laci­ko­vá, L. McGill, K. Węsierska

Bilans mowy dwulatka

opra­co­wa­nie: E. Gac­ka, I. Micha­lak-Wide­ra, Ł. Skrzy­piec, K. Węsierska

Złote reguły harmonijnego rozwoju dziecka

opra­co­wa­nie: I. Micha­lak-Wide­ra, K. Węsierska

Czy to jest zacinanie? Czy moje dziecko się jąka?

opra­co­wa­nie: I. Micha­lak-Wide­ra, K. Węsier­ska; kon­sul­ta­cja nauko­wa: dr M. Chęciek