dr Agnieszka Płusajska-Otto

logopeda, trener emisji głosu i wystąpień publicznych, pedagog, wykładowca akademicki

Specjalizuje się w pracy w obszarze emisji i ekspresji głosu, prowadzi terapię logopedyczną z zakresu rehabilitacji głosu i zaburzeń płynności mowy oraz zajęcia indywidualne i grupowe z wystąpień publicznych.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (pedagogika specjalna), Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (logopedia) oraz Uniwersytetu  Warszawskiego (emisja głosu). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako logopeda w przedszkolu, szkole specjalnej, a także jako pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2008-2016 pełniła funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Logopedia z Emisją Głosu na Wydziale Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim. Aktualnie jest wykładowcą Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Jest miłośniczką języka ojczystego i brzmienia ludzkich głosów. Zajmuję się emisją i ekspresją głosu. Specjalizuje się w wystąpieniach publicznych. Konsultuje i doradza w zakresie pracy głosem (emisja głosu i dykcja) i prezentacji biznesowych. Prowadzi szkolenia i indywidualne konsultacje dla menedżerów, dziennikarzy, polityków i innych osób pracujących głosem i występujących publicznie. Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje również w pracy z osobami z zaburzeniami płynności mowy. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu logopedii, m.in. popularnej serii gier „Ładnie mówię głoski…” oraz emisji głosu, tj. „Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie” (Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego). Jej artykuły dotyczą także problematyki jąkania i giełkotu. Nieustannie doskonali się zawodowo. Wśród kursów, szkoleń, warsztatów wymienić należy:

 • Terapia jąkania dla dzieci w wieku szkolnym. The International Fluency Association, Uniwersytet Śląski, Fundacja Agere Aude;
 • Giełkot – teoria, diagnoza, terapia, Łódzkie Centrum Szkoleniowe, Łódź;
 • Jąkanie wczesnodziecięce—profilaktyka, diagnoza, terapia, Centrum Logopedyczne w Katowicach;
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy  z rodziną. Stopień I i II, Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania, Katowice;
 • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy Łódzkie Centrum Szkoleniowe, Łódź;
 • Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza i terapia, Łódzkie Centrum Szkoleniowe, Łódź;
 • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym, Łódzkie Centrum Szkoleniowe, Łódź;
 • Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu, Grupa Wydawnicza Oświata, Warszawa;
 • Terapia posturalna i twarzowo-czaszkowa, a głos, Promotus Klinika Osobistej Rehabilitacji, Warszawa;
 • Inteligencja oddechu. Warsztat pracy nad ciałem i oddechem w oparciu o trening wg. M. Godlewskiego, Stowarzyszenie Kamienica, Łódź;
 • Rehabilitacja głosu i mowy u osób po całkowitym usunięciu krtani. Elementy psychoterapii, Centrum Mowy i Ruchu. Wczesne wspieranie rozwoju dziecka s.c. Warszawa;
 • Fizjologia i higiena głosu oraz terapii zaburzeń głosu (metody LAX VOX, Inhaling Technique, Manualna Terapia Mathieson). Agencja Artystyczna Konador w Warszawie;
 • Technika Aleksandra—coś więcej niż kolejna metoda radzenia sobie z problemami z głosem, Warszawa;
 • Dwujęzyczni uczniowie – strategie diagnozy i terapii logopedycznej, Łódzkie Centrum Szkoleniowe, Łódź;
 • Techniki relaksacyjne, Uniwersytet Łódzki, Łódź;
 • Jak wyglądasz słowem, czyli o poprawności  i wyrazistości naszych wypowiedzi, Centrum Logos, Góra Świętej Anny;
 • Choroby zawodowe narządu głosu; profilaktyka, orzekanie, techniki emisji głosu, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, Łódź;
 • Ciało i głos, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu;
 • Warsztaty metodyczne  z zakresu. prawidłowej emisji głosu dla nauczycieli emisji głosu, Uniwersytet Warszawski i Akademia Teatralna w Warszawie;
 • Mówić pięknie? Ależ tak! Emisja głosu i wymowa, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Oddział Śląski, Katowice;
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Uniwersytet Łódzki, Łódź;
 • Warsztaty prawidłowej emisji  i higieny głosu  z elementami logopedii i metody psychostymulacji, Radiowa Akademia Umiejętności Polskiego Radia S.A. w Warszawie;
 • Podstawy wystąpień publicznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź;
 • Podstawy coatchingu i NLP, Uniwersytet Łódzki, Łódź;
 • Warsztaty z zakresu Metody Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania opracowanej przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską, Surdus, Łódź;
 • Warsztaty teatralne, Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie.

We współpracy z badaczami z USA (West Virginia University) i z Polski (Uniwersytety Rzeszowski i Śląski) wdrażała projekt badania postaw społecznych wobec giełkotu (International Project on Attitudes Toward Human Attributes – IPATHA). Został on wyróżniony podczas II Światowej Konferencji na temat Giełkotu w Eindhoven w Holandii. Kierowała też konsorcjum w składzie Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Stowarzyszenie Radość życia w projekcie Innowacje społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pt. Internetowy system wspomagający identyfikację i terapię wad wymowy w grupie dzieci w wieku przedszkolnym. Jest członkiem międzynarodowego zespołu naukowo-badawczego w projekcie ERASMUS PLUS Between interaction and innovation – creating communication space in the digital World.

Relaksuje ją jazda na rolkach i słuchanie audiobooków. Jest miłośniczką teatru i greckich wysp.

Naszą misją jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują oraz dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniami z innymi.

© All rights reserved by Centrum Logopedyczne   |   web design DOTSK

Naszą misją jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują oraz dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniami z innymi.

Centrum Logopedyczne

ul. Koszykowa 11A lok.1
40-781 Katowice
+48 604 776 149
info@centrumlogopedyczne.com.pl
Facebook

© All rights reserved by Centrum Logopedyczne
web design DOTSK