Home

Logopedia

To nasza pasja

Spe­cja­li­ści

Nasza specjalizacja to

Tera­pia

Centrum Logopedyczne

Zapra­sza­my do kontaktu

Nasi specjaliści


mgr Barbara Jeziorczak
mgr Barbara Jeziorczak
logo­pe­da, psycholog
mgr Agata Sakwerda
mgr Agata Sakwerda
logo­pe­da, pedagog
dr Łucja Skrzypiec
dr Łucja Skrzypiec
logo­pe­da, peda­gog, wykła­dow­ca akademicki
dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ
dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ
logo­pe­da, peda­gog, tre­ner emi­sji gło­su, wykła­dow­ca akademicki

W celu umówienia wizyty lub konsultacji
należy wypełnić poniższy formularz