DJ – diagnoza jąkania u dzieci w wieku szkolnym

Katarzyna Węsierska, Barbara Jeziorczak
Komlogo, Katowice 2016

Katarzyna Węsierska, Barbara Jeziorczak Komlogo, Katowice 2016

Katarzyna Węsierska, Barbara Jeziorczak
Komlogo, Katowice 2016 Katarzyna Węsierska, Barbara Jeziorczak
Komlogo, Katowice 2016

kot

DJ – diagnoza jąkania u dzieci w wieku szkolnym

DJ – diagnoza jąkania u dzieci w wieku szkolnym

opracowanie: I. Michalak-Widera, K. Węsierska; konsultacja naukowa: dr M. Chęciek

Złote reguły rozwoju mowy dziecka

Złote reguły rozwoju mowy dziecka

DJ – diagnoza jąkania u dzieci w wieku szkolnym Złote reguły rozwoju mowy dziecka