DJ – diagnoza jąkania u dzieci w wieku szkolnym

Katarzyna Węsierska, Barbara Jeziorczak
Komlogo, Katowice 2016

Katarzyna Węsierska, Barbara Jeziorczak Komlogo, Katowice 2016

Katarzyna Węsierska, Barbara Jeziorczak
Komlogo, Katowice 2016 Katarzyna Węsierska, Barbara Jeziorczak
Komlogo, Katowice 2016

[URIS id=1018]