Publikacje

Książki


Spokojnie, to tylko jąkanie!

Aga­ta Sakwerda
Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce 2020

Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Tom 2

red.: Węsier­ska K., Wit­kow­ski M.
Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go, Kato­wi­ce 2020

Głos odzyskany. Poradnik dla rodziców dzieci jąkających się.

Lenz Hol­te D., tłum.: Soka­la T., Fer­lin J
Wydaw­nic­two Edu­ka­cyj­ne, Kra­ków 2016

DJ – diagnoza jąkania u dzieci w wieku szkolnym

Kata­rzy­na Węsier­ska, Bar­ba­ra Jeziorczak
Kom­lo­go, Kato­wi­ce 2016

Kiddy CAT. Test do badania postaw związanych z komunikowaniem się jąkających się dzieci w wieku przedszkolnym

Van­ryc­ke­ghen M., Brut­ten G.J., tłu­ma­cze­nie i adap­ta­cja: Węsier­ska K.
Wydaw­nic­two Har­mo­nia Uni­ver­sa­lis, Gdańsk 2015

Jąkanie – eksperci radzą. Z doświadczeń własnych i zawodowych 28 specjalistów

red.: Hood S.B., tłum.: Gaweł K., Węsier­ska M.
Wydaw­nic­two Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce 2015

Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Tom 1

red.: Węsier­ska K.
Wydaw­nic­two Kom­lo­go – Uni­wer­sy­tet Ślą­ski, Kato­wi­ce 2015

Dobór metod terapii jąkania. Przewodnik dla logopedów

Guitar B., Peters T.J., tłum.: Gaweł K.
Wydaw­nic­two Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce 2014

Kto-kto-kto robi hu-hu-hu?

Schne­ider P., tłum.: Kądzio­ła M.
Wydaw­nic­two Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce 2014

Jak skutecznie pracować nad postawami i emocjami w terapii jąkania

Chme­la K.A., Rear­don N., tłum.: Kądzio­ła M., Węsier­ska M.
Wydaw­nic­two Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce 2014

Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym

Kel­man E., Nicho­las A., tłum.: Kądzio­ła M.
Wydaw­nic­two Har­mo­nia Uni­ver­sa­lis, Gdańsk 2013

Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka – diagnoza – terapia

Węsier­ska K.
Wydaw­nic­two Edu­ka­cyj­ne Aka­pit, Toruń 2013

Czasami po prostu się jąkam. Książka dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

de Geus E., tłum: Węsier­ska M.
Wydaw­nic­two Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce 2013

Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym

Micha­lak-Wide­ra I., Węsier­ska K.
Wydaw­nic­two Nauko­we Uni­kat 2, Kato­wi­ce 2012

Dziecko, które się jąka. Informacje dla pediatry

Guitar B., Con­tu­re E.B., tłum.: Węsier­ska M.
Wydaw­nic­two Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce 2012

Jak mówić w szkole o jąkaniu? Podręcznik dla nauczycieli i logopedów.

Scott L., Guitar C., tłum.: Węsier­ska M.
Wydaw­nic­two Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce 2012

W świecie logopedii. T. 2: Studia przypadków

red.: Węsier­ska K., Pod­sto­lec A.
Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go, Kato­wi­ce 2013

W świecie logopedii. T. 1: Materiały dydaktyczne

red.: Pod­sto­lec A., Węsier­ska K.
Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go, Kato­wi­ce 2012

Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 2

red.: Węsier­ska K., Moć­ko N.
Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go, Kato­wi­ce 2013

Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 1

red.: Węsier­ska K.
Wydaw­nic­two Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go, Kato­wi­ce 2012

Czy moje dziecko się jąka? Przewodnik dla rodziców małych dzieci, które mają problem z płynnym mówieniem. 

Węsier­ska K., Jezior­czak B.
Wydaw­nic­two Cen­trum Logo­pe­dycz­ne, Kato­wi­ce 2011
  • Nakład wyczer­pa­ny

Potrafię mówić, kreślić, wycinać. Dźwięki wokół nas. Część II

Micha­lak-Wide­ra I., Węsier­ska K.
Wydaw­nic­two Uni­kat — 2, Kato­wi­ce 2011

Potrafię mówić, kreślić, wycinać. Zwierzęta wokół nas, część I

Micha­lak-Wide­ra I., Węsier­ska K.
Wydaw­nic­two Uni­kat — 2, Kato­wi­ce, 2010

Będę wielkim mówcą. Zabawy buzi i języka dla każdego smyka

Micha­lak-Wide­ra I., Węsier­ska. K.
Wydaw­nic­two Uni­kat — 2, Kato­wi­ce, 2009

Syczące wierszyki

Micha­lak-Wide­ra I., Węsier­ska K.
Wydaw­nic­two Uni­kat — 2, Kato­wi­ce 2001

Szumiące wierszyki

Micha­lak-Wide­ra I., Węsier­ska K.
Wydaw­nic­two Uni­kat — 2, Kato­wi­ce 2000; wyda­nie II, popra­wio­ne Kato­wi­ce 2005