Świę­tu­je­my ISAD 2020 – w życze­niach z Pol­ski moż­na zoba­czyć naszą tera­peut­kę mgr Aga­tę Sakwerdę