Zapra­sza­my do CINIBA 18.10.2019 na corocz­ne obcho­dy Inter­na­tio­nal Stut­te­ring Awa­re­ness Day – ISAD 2019! Po raz kolej­ny będzie moż­li­wość zoba­cze­nia fil­mu When I stut­ter! Szcze­gó­ły już wkrótce…

Pro­gram kon­fe­ren­cji ISAD (pdf, 1 MB )